2007
06.29

RB 51/2007

Zarząd PE ELKOP SA z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację , że w dniach 25 i 27 czerwca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła odpowiednio aneks nr 1 i aneks nr 2 do prospektu emisyjnego Emitenta.
Zarząd Emitenta informuje (...) Czytaj dalej

2007
06.28

RB 50/2007

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości , że:
1. Członek Zarządu – Pan Czesław Koczorek w dniu 25.06.2007 roku złożył zapis na 10 460 sztuk akcji w ramach prawa poboru
2. Członek Rady Nadzorczej – Pan Piotr Zalitacz w dniu 27.06.2007 (...) Czytaj dalej

2007
06.27

RB 49/2007

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości , że w ramach sesji zwykłej w dniu 21.06.2007 roku Członek Zarządu Emitenta nabył 30 303 praw poboru akcji spółki PE ELKOP SA po średniej cenie 3,44 zł.
Osoba zarządzająca prosiła o nie ujawnianie danych (...) Czytaj dalej

2007
06.27

RB 48/2007

Zarząd PE ELKOP SA w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na ZWZA ELKOP SA w dniu 25 czerwca 2007 roku .
W zgromadzeniu uczestniczyło 7 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 614 420 akcji co (...) Czytaj dalej

2007
06.27

RB-W 47/2007

Zgodnie z par. 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , Zarząd PE ELKOP S.A. oświadcza, że wszystkie przyjęte dotychczas do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego opracowane na podstawie dokumentu „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych (...) Czytaj dalej

2007
06.26

RB 46/2007

Zarząd Spółki PE ELKOP S.A. informuje o zmianie w składzie Rady Nadzorczej. W dniu 25 czerwca uchwałą nr 24 ZWZA przyjęło rezygnację pana Łukasza Ochmana ze składu Rady Nadzorczej jednocześnie powołując w jej skład panią Annę Gamrat.
Pani Anna Gamrat ur. (...) Czytaj dalej

2007
06.26

RB-W 45/2007

Zarząd Spółki PE Elkop SA w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2007 roku.

Załączniki:

2007
06.22

RB 44/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 22 czerwca 2007 roku, że Członek Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 20.06.2007 r. w ramach sesji zwykłej nabył 88900 praw poboru akcji serii B spółki PE ELKOP S.A. po średniej cenie 3,32 (...) Czytaj dalej

2007
06.22

RB 43/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 21 czerwca,że Członek Rady Nadzorczej Emitenta w dniach 15.06.2007- 19.06.2007 w ramach sesji giełdowych nabył 13 728 praw poboru akcji serii B PE ELKOP S.A. po średniej cenie 3,10 zł.
(...) Czytaj dalej

2007
06.22

RB 42/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 21 czerwca 2007 roku,że zgodnie z Uchwałą Nr 441/07 Zarządu KDPW S.A. z dnia 20 czerwca 2007 roku, Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować :
1).5 551 000 praw do akcji (...) Czytaj dalej