2007
07.26

RB 67/2007

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 25 lipca 2007 roku, że Członek Zarządu emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej:
w dniu 16.07.2007 zbył 30303 praw do akcji spółki PE ELKOP SA po cenie (...) Czytaj dalej

2007
07.26

RB 66/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 25 lipca 2007 roku,że członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej:
w dniu 16.07.2007 zbył 44059 praw do akcji spółki ELKOP S.A. po (...) Czytaj dalej

2007
07.24

RB 65/2007

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości, że w ramach sesji zwykłej w dniu 16.07.2007 roku Członek Rady Nadzorczej Emitenta nabył 7500 praw do akcji spółki PE ELKOP SA po cenie 2,90 zł.

Osoba nadzorująca prosiła o nie ujawnianie danych osobowych. (...) Czytaj dalej

2007
07.23

RB 64/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 20 lipca 2007 roku o pozyskaniu zlecenia na wykonanie prac elektromontażowych.
Wartość zlecenia: 334 tys. zł. + VAT. Zlecający: SIEMENS Sp. z o.o. w Warszawie. Termin realizacji: 2 (...) Czytaj dalej

2007
07.18

RB 63/2007

Zarząd Elkop S.A. podaje do publicznej wiadomości, że prowadzi prace zmierzające do opracowania nowej strategii rozwoju Grupy kapitałowej Elkop S.A. Oprócz zdynamizowania rozwoju podstawowej działalności (core business) związanej z usługami elektromontażowymi, nowa (...) Czytaj dalej

2007
07.17

RB 62/2007

Zgodnie z §33 ust.1 oraz § 97 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w związku z zakończeniem publicznej oferty akcji Zarząd PE Elkop (...) Czytaj dalej

2007
07.17

RB 61/2007

Zarząd PE Elkop SA podaje do publicznej wiadomości , że w wyniku operacji w dniu 6 lipca 2007 roku – przydziału akcji serii B emitenta w ramach wykonywania prawa poboru , po dokonaniu rejestracji przez KDPW praw do akcji serii B , Członek Zarządu PE Elkop S.A . (...) Czytaj dalej

2007
07.16

RB 60/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w wyniku operacji w dniu 6 lipca 2007 roku przydziału akcji serii B emitenta w ramach wykonywania prawa poboru, po dokonaniu rejestracji przez KDPW praw do akcji serii B :
1. Członek Rady Nadzorczej PE ELKOP S.A. (...) Czytaj dalej

2007
07.13

RB 59/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację,że w wyniku operacji w dniu 6 lipca 2007 roku – przydziału akcji serii B w ramach wykonywania prawa poboru (zapis podstawowy i dodatkowy ) Pan Józef Gamrat (osoba spokrewniona z członkiem Rady (...) Czytaj dalej

2007
07.12

RB 58/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości uchwałę nr 499/2007 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku równoległym praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B emitenta.
Na podstawie § (...) Czytaj dalej