2007
08.30

RB 78/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację,że w dniu 29 sierpnia 2007 roku została podpisana umowa pomiędzy PE ELKOP S.A. a BIEL Audyt Sp.z o.o.z siedzibą w Krakowie.
Temat umowy: dokonanie przeglądu wraz z wydaniem stosownej Opinii i Raportu (...) Czytaj dalej

2007
08.28

RB 77/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 27 sierpnia 2007 roku,że Członek Zarządu w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 27.08.2007 roku nabył 555 praw do akcji emitenta po cenie 3,57 zł. (...) Czytaj dalej

2007
08.28

RB 76/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 28 sierpnia 2007 roku,że członek Zarządu w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 23 sierpnia 2007 roku nabył 1 882 praw do akcji emitenta po cenie 2,30 zł. (...) Czytaj dalej

2007
08.28

RB 75/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 27 sierpnia 2007 roku,że osoba spokrewniona z Członkiem Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w dniach 23 i 24.08.2007 nabyła 33 333 prawa do akcji PE ELKOP S.A. , po (...) Czytaj dalej

2007
08.24

RB 74/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje otrzymane w dniu 23 sierpnia 2007 roku o transakcjach akcjami i PDA przez Członków Rady Nadzorczej emitenta.

1.Członek RN w wyniku transakcji na GPW w dniu 17.08.2007 zbył 42 000 szt akcji spółki (...) Czytaj dalej

2007
08.24

RB-W 73/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 63/2007 z dnia 18 lipca 2007 roku w załączonym pliku prezentuje długofalową strategię Grupy Kapitałowej ELKOP S.A.

Załączniki:

2007
08.14

QSr /2007

Skonsolidowany raport kwartalny (II kw.).

Załączniki:

2007
08.13

RB 72/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 10 sierpnia 2007 roku została podpisana pomiędzy emitentem a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Katowicach, Oddział w Czeladzi, Zakład „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń „- umowa ma (...) Czytaj dalej

2007
08.09

RB 71/2007

Zarząd PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie zgodnie § 100 ust.2 Rozp.Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych podaje do publicznej wiadomości,że rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny QSr za II kwartał 2007 roku (...) Czytaj dalej

2007
08.06

RB 70/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 3 sierpnia 2007 roku o zawarciu w dniu 30.07.2007 r.Porozumienia o współpracy pomiędzy emitentem a Zakładem Elektroniki Górniczej „ZEG” S.A. z siedzibą w Tychach.
(...) Czytaj dalej