2007
09.28

PSr

Skonsolidowany raport półroczny.

Załączniki:

2007
09.28

RB 82/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację ,że w dniu 27 września 2007 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z dnia 19.09.2007,pomiędzy KROMISS-BIS Sp.z o.o. z siedzibą w Częstochowie a emitentem.
Temat umowy:Przebudowa torowiska (...) Czytaj dalej

2007
09.26

RB 81/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację o ostatecznym podpisaniu w dniu 25 września 2007 roku umowy zawartej w dniu 16.08.2007 roku pomiędzy SIEMENS Sp.z o.o z siedzibą w Warszawie a emitentem.
Tematem umowy jest wykonanie montażu instalacji (...) Czytaj dalej

2007
09.14

RB 80/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 13 września 2007 roku,że Członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniach od 29.08.2007 do 13.09.2007 sprzedał 6 140 praw do akcji PE (...) Czytaj dalej

2007
09.14

RB 79/2007

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2007 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2007 roku Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że emitent przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny PSr za 2007 w dniu 28 września 2007 roku. (...) Czytaj dalej