2007
10.24

RB 91/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje,że w dniu 23.10.2007 r. wpłynął do Spółki komunikat Działu Operacyjnego KDPW S.A. dotyczący rejestracji w dniu 24.10.2007 r. niżej wymienionych papierów wartościowych Emitenta:
1.Kod ISIN – (...) Czytaj dalej

2007
10.22

RB 90/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje,że w dniu 19.10.2007 roku Zarząd GPW w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 817/2007 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii B Emitenta oraz uchwałę Nr 818/2007 w (...) Czytaj dalej

2007
10.17

RB 89/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 16.10.2007 roku Emitent złożył następujące wnioski do:

– Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w sprawie wprowadzenia akcji serii B do obrotu giełdowego oraz o zakończenie w dniu 23.10.2007 roku notowania (...) Czytaj dalej

2007
10.16

RB 88/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 15.10.2007 roku,że Pan Józef Gamrat w wyniku dokonanej rejestracji przez właściwy Sąd podwyższenia kapitału zakładowego PE ELKOP S.A. w związku z emisją akcji (...) Czytaj dalej

2007
10.16

RB 87/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 15.10.2007 roku,że Członek Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 15.10.2007 roku nabył 4 923 akcje PE ELKOP S.A. (...) Czytaj dalej

2007
10.15

RB-W 86/2007

Zarząd PE ELKOP z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Emitenta zawierający zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 2.10.2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu.
W wyniku zmian w Statucie nastąpiła (...) Czytaj dalej

2007
10.11

RB 85/2007

Zarząd PE ELKOP SA w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości , informację otrzymaną dnia 10.10.2007 roku , że Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy w Katowicach dnia 02.10.2007 roku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii B . (...) Czytaj dalej

2007
10.10

RB 84/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 9.10.2007 roku,że Członek Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniach od 20.09.2007 do 09.10.2007 zbył 7 972 prawa do akcji PE ELKOP S.A. , (...) Czytaj dalej

2007
10.01

RB 83/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A. informuje,że Spółka w dniu 28 września 2007 roku spłaciła 1 ratę zadłużenia , zgodnie z układem zawartym przez Emitenta z wierzycielami, a zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicah Wydział X (...) Czytaj dalej