2007
11.29

RB 103/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości ,że Członek Zarządu Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w dniu 28.11.2007 roku nabył 14 000 akcji PE ELKOP S.A., po cenie 3,25 zł. (...) Czytaj dalej

2007
11.29

RB 102/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że osoba spokrewniona z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłych w dniach 27.11.2007 i 28.11.2007 nabyła 27 850 akcji PE ELKOP S.A. , po cenie 3,02 (...) Czytaj dalej

2007
11.28

RB 101/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że Członek Rady Nadzorczej w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłej w dniu 27.11.2007 roku nabył 27 000 akcji Emitenta , po cenie 3,00 zł. (...) Czytaj dalej

2007
11.28

RB 100/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości ,że Członek Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłej w dniu 23.11.2007 roku zbył 22 839 akcji PE ELKOP S.A., po cenie 3,00 zł.
Powodem sprzedaży akcji (...) Czytaj dalej

2007
11.28

RB 99/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27.11.2007 roku wpłynęło do Spółki podpisane Zamówienie nr SVAIMTPl/H/10/2007 od SIEMENS VAI MT Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie instalacji zasilania drukarki (...) Czytaj dalej

2007
11.26

RB 98/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że Członek Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłej w dniu 23.11.2007 zbył 900 akcji PE ELKOP S.A., po cenie 2,80 zł. (...) Czytaj dalej

2007
11.23

RB 96/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę do raportu bieżącego nr 96/2007.
W treści raportu Emitent podał,że Członek Zarządu w dniu 15.11.07 i 16.11.07 nabył 22 700 szt akcji PE ELKOP S.A., po cenie 3,34 zł.
Treść poprawna:Członek (...) Czytaj dalej

2007
11.22

RB 97/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 22.11.2007 roku,że osoba spokrewniona z Członkiem Zarządu w wyniku transakcji na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłej w dniach 13.11.2007-16.11.2007 zbyła 33 333 akcje PE ELKOP S.A., (...) Czytaj dalej

2007
11.22

RB 96/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 22.11.2007 roku,że Członek Zarządu Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłej w dniu 15.11.2007 r. i 16.11.2007 r. nabył 22 700 szt akcji PE ELKOP (...) Czytaj dalej

2007
11.14

RB 95/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości ,że w dniu 13.11.2007 roku wpłynęła do Spółki podpisana Umowa nr 01/IS2287/2007 pomiędzy SIEMENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Emitentem.
Przedmiotem umowy jest:”Budowa (...) Czytaj dalej