2007
12.18

RB 110/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej,że w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłej w dniu 28.11.2007 roku Członek Zarządu Emitenta zbył 3 500 akcji PE ELKOP S.A. po cenie 4,85 zł. (...) Czytaj dalej

2007
12.18

RB 109/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłych w dniu 12.12.2007 osoba spokrewniona z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta nabyła 6 250 akcji PE ELKOP S.A. po cenie 4,50 zł oraz zbyła 7 (...) Czytaj dalej

2007
12.12

RB 108/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % akcji i głosów na NWZA PE ELKOP S.A. w dniu 11 grudnia 2007 roku.
W zgromadzeniu uczestniczyło 19 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 2 610 393 (...) Czytaj dalej

2007
12.12

RB-W 107/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 11 grudnia 2007 roku.
Pełna treść w załączonym pliku.

Załączniki:

2007
12.06

RB 106/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 5 grudnia 2007 roku,że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Tramwaje Śląskie S.A. w dniu 15 listopada 2007 roku utworzono ,,Konsorcjum-ELESTER (...) Czytaj dalej

2007
12.05

RB 105/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie od Pana Józefa Gamrata,że w wyniku dokonanej w dniu 29 listopada 2007 roku transakcji sprzedaży na rynku regulowanym akcji PE ELKOP S.A. na dzień 4 grudnia jest on właścicielem (...) Czytaj dalej

2007
12.03

RB-W 104/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał skierowane pod obrady NWZA PE ELKOP S.A. na dzień 11.12.2007 r. na godz.10.00 w siedzibie Spółki.

Załączniki: