2008
01.28

RB 10/2008

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A. informuje , że w dniu 25 stycznia 2008 roku podjęta została przez KDPW S.A. uchwała nr 47/08 dotycząca splitu akcji spółki ELKOP S.A. Zgodnie z tą uchwałą podział akcji w stosunku 1:29 zostanie dokonany w dniu 1 (...) Czytaj dalej

2008
01.25

RB 9/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. zgodnie z art.54 ust.3 Ustawy o ofercie z dnia 29 lipca 2005 roku informuje,że w dniu 24 stycznia 2008 roku podjął Uchwałę Nr 48/2007/V w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii C i D oraz przeznaczenia środków finansowych pochodzących z (...) Czytaj dalej

2008
01.24

RB 8/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że osoba spokrewniona z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w ramach sesji zwykłych w dniach 16.01.2008 r. i 21.01.2008 r. zbyła 21 500 akcji PE ELKOP S.A. , po cenie 4,95 zł. (...) Czytaj dalej

2008
01.15

RB-W 7/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. w załączeniu przekazuje tekst jednolity Statutu Emitenta zawierający zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Katowicach w dniu 11.01.2008 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany Statutu -art.6 oraz art.8.

Załączniki:

2008
01.15

RB 6/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 14 stycznia 2008 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach w sprawie rejestracji zmian struktury kapitału zakładowego Emitenta (wydane w dniu 11 stycznia 2008 roku ).
Zmiana struktury kapitału wynika z podziału (...) Czytaj dalej

2008
01.10

RB 5/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 9 stycznia 2008 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa pomiędzy Emitentem a KWK Budryk S.A. w Ornontowicach z dnia 27 grudnia 2007 roku.
Przedmiot umowy:Wykonanie robót elektromontażowych dla zadania-„Adaptacja hali (...) Czytaj dalej

2008
01.10

RB 4/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” ( Załącznik do Uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku) informuje,że Spółka na dzień przekazania niniejszego (...) Czytaj dalej

2008
01.09

RB 3/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje,że w dniu 8 stycznia 2008 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z dnia 21.12.2007 roku pomiędzy Emitentem a Domem Maklerskim POLONIA NET S.A. z siedzibą w Krakowie.
Przedmiot umowy: Wykonanie czynności (...) Czytaj dalej

2008
01.08

RB 2/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości terminy przesyłania przez Spółkę raportów okresowych w 2008 roku:

1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (QSr ):
– IV kwartał 2007 roku – 28.02.2008 r.,
(...) Czytaj dalej

2008
01.04

RB-W 107/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. przesyła do publicznej wiadomości uzupełnienie do raportu bieżącego nr 107/2007 , stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr 6 NWZA z dnia 11 grudnia 2007 roku.

Załączniki: