2008
02.29

RB 19/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o złożeniu w dniu 27.02.2008 roku do Komisji Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną w ramach której Emitent (...) Czytaj dalej

2008
02.29

RB-W 18/2008

Zarząd PE ELKOP SA z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał skierowane pod obrady NWZA PE ELKOP SA na dzień 10.03.2008 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki.

Załączniki:

2008
02.28

QSr /2007

Skonsolidowany raport kwartalny.

Załączniki:

2008
02.20

RB 17/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 19.02.2008 r.,że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 13.02.2008 r. Członek Rady Nadzorczej Emitenta zbył 5 000 000 akcji PE ELKOP S.A. po średniej cenie 0,05 (...) Czytaj dalej

2008
02.19

RB 16/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 18.02.2008 roku,że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej Emitenta zbył w dniach 11.02.2008-12.02.2008 – 1 393 450 akcji PE ELKOP S.A. po (...) Czytaj dalej

2008
02.14

RB-W 15/2008

Zarząd PE Elkop SA w Chorzowie zgodnie z § 39 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 .10. 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 10 marca 2008 (...) Czytaj dalej

2008
02.14

RB 14/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od KDPW S.A. w Warszawie o podjęciu w dniu 12 lutego 2008 roku Uchwały Nr 80/08 .
Zgodnie z tą Uchwałą Zarząd Krajowego Depozytu postanawia odmówić zarejestrowania w KDPW 321.958.000 (...) Czytaj dalej

2008
02.11

RB 13/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 8.02.2008 roku powziął informację o sfinalizowaniu 31.01.2008 roku umowy między firmą NIVA INWEST z siedzibą w Warszawie przy ulicy Zabranieckiej 5 a n/w osobami fizycznymi, pełniącymi funkcje członków RN i Zarządu PE ELKOP (...) Czytaj dalej

2008
02.06

RB 12/2008

Zarząd Spółki ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 05 lutego 2008 roku Spółka otrzymała nagrodę gazety Giełdy Parkiet – statuetkę byka i niedźwiedzia – w kategorii „spółka która w 2007 roku przyniosła najwyższą stopę zwrotu na (...) Czytaj dalej

2008
02.01

RB 11/2008

W związku z przeprowadzonym w dniu 1 lutego 2008 roku splitem akcji PE ELKOP S.A., Zarząd ELKOP S.A. podaje do wiadomości aktualną ilość akcji i głosów oraz wykaz akcjonariuszy posiadających pakiety akcji uprawniających do wykonania ponad 5 % głosów.

Stany po (...) Czytaj dalej