2008
03.31

RB 32/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 31 marca 2008 roku Spółka spłaciła trzecią ratę zadłużenia, zgodnie z układem zawartym przez Emitenta z wierzycielami, a zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 12 września 2006 (...) Czytaj dalej

2008
03.31

RB 31/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości ,że w dniu 28 marca 2008 roku emitent otrzymał
podpisaną umowę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie przeprowadzenia obsługi przydziału akcji serii C PE ELKOP S.A. osobom uprawnionym do (...) Czytaj dalej

2008
03.28

RB 30/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości, ze w dniu 27 marca 2008 roku została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a JUNISOFTEX Sp. z o.o z Gliwic.
Przedmiotem umowy jest:
-udzielenie Licencji na korzystanie z systemu Perfect-Ekspert (PE SQL),
(...) Czytaj dalej

2008
03.21

RB 29/2008

Zarząd PE Elkop SA podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 20 marca 2008 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza PE ELKOP SA podjęły uchwały ( Zarządu -nr uchwały 4/2008/V ; Rady Nadzorczej – nr uchwały VI/3/2008 ) w sprawie zamiaru podjęcia czynności mających (...) Czytaj dalej

2008
03.21

RB 28/2008

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2008 r. otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji w dniu 20 marca 2008 r. wymienionych papierów wartościowych:

Kod: PLELKOP00054

Liczba rejestrowanych (...) Czytaj dalej

2008
03.21

RB 27/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 21 marca 2008 roku,że Pan Radosław Olszewski Członek Rady Nadzorczej w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 12.02.2008 roku zbył 645 251 akcji Emitenta po cenie (...) Czytaj dalej

2008
03.21

RB 26/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 19 marca 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich a Emitentem.
Temat umowy: ” Budowa oświetlenia drogowego ulicy Jesionowej w Piekarach (...) Czytaj dalej

2008
03.20

RB 25/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymana w dniu 19 marca 2008 roku,że osoba spokrewniona z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych w dniach 16.01.2008 r. i 21.01.2008 r..zbyła 21 500 (...) Czytaj dalej

2008
03.20

RB 24/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 19 marca 2008 roku,że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej Członek Zarządu Emitenta zbył w dniu 01.02.2008 roku 306 733 akcje PE ELKOP S.A. po cenie 0,19 zł.
(...) Czytaj dalej

2008
03.18

R /2007

Raport roczny.

Załączniki: