2008
04.25

RB 39/2008

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 25.04.2008 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 21.04.2008- 22.04.2008 roku 2 650 000 szt ( słownie (...) Czytaj dalej

2008
04.25

RB 38/2008

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 25.04.2008 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej Członek Rady Nadzorczej zbył w dniu 22.04.2008 roku 8 556 000 szt ( słownie (...) Czytaj dalej

2008
04.24

RB 37/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości, że Emitent otrzymał zlecenia z firmy SIEMENS VAI Sp. z o.o. na roboty elektromontażowe na łączną kwotę 153 tys. zł. netto.Termin zakończenia ww. robót – 4 tygodnie od daty otrzymania. (...) Czytaj dalej

2008
04.17

RB-W 36/2008

W uzupełnieniu raportu rocznego jednostkowego za 2007 rok nadanego w dniu 18 marca 2008 roku oraz raportu skonsolidowanego za rok 2007 nadanego w dniu 4 kwietnia 2008 roku PE ELKOP przesyła ponownie opinie i raporty biegłego rewidenta (jednostkowe i skonsolidowane) (...) Czytaj dalej

2008
04.16

RB 35/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 15.04.2008 roku Emitent podpisał umowę z Hutą Buczek Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót elektromontażowych związanych z przebudową części ciągu technologicznego. Wartość umowy wynosi (...) Czytaj dalej

2008
04.11

RB 2/2008

Korekta raporu dotyczy uzupełnienia terminu przekazania rozszerzenego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2008 roku.

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości terminy przesyłania przez Spółkę raportów okresowych (...) Czytaj dalej

2008
04.11

RB 3/2008

Korekta dotyczy zmiany podstawy prawnej nadanego raportu.

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje,że w dniu 8 stycznia 2008 roku wpłynęła do Spółki podpisana umowa z dnia 21.12.2007 roku pomiędzy Emitentem a Domem Maklerskim POLONIA NET S.A. z (...) Czytaj dalej

2008
04.11

RB 5/2008

Korekta dotyczy zmiany podstawy prawnej nadanego raportu.

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 9 stycznia 2008 roku do Spółki wpłynęła podpisana umowa pomiędzy Emitentem a KWK Budryk S.A. w Ornontowicach z dnia 27 grudnia 2007 roku.
Przedmiot (...) Czytaj dalej

2008
04.11

RB 26/2008

Korekta dotyczy zmiany podstawy prawnej nadanego raportu.

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 19 marca 2008 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Piekary Śląskie z siedzibą w Piekarach Śląskich a Emitentem.
Temat umowy: (...) Czytaj dalej

2008
04.11

RB 30/2008

Korekta dotyczy zmiany podstawy prawnej nadanego raportu.

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości, ze w dniu 27 marca 2008 roku została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a JUNISOFTEX Sp. z o.o z Gliwic.
Przedmiotem umowy jest:
-udzielenie (...) Czytaj dalej