2008
06.27

RB 56/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % akcji i głosów na ZWZA PE ELKOP S.A. w dniu 27 czerwca 2008 roku.
W ZWZA uczestniczyło 8 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 12 891 672 akcji co (...) Czytaj dalej

2008
06.27

RB 55/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2008 roku odwołało Panią Małgorzatę Rybak-Pierzyńską z funkcji członka Rady Nadzorczej i powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Opławskiego.
Pan Piotr Opławski ma 39 (...) Czytaj dalej

2008
06.27

RB-W 54/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2008 roku.
Pełna treść w załączonym pliku.

Załączniki:

2008
06.24

RB 53/2008

Zgodnie z harmonogramem emisji zawartym w prospekcie emisyjnym w dniu 23.06.2008 roku Zarząd Emitenta dokonał przydziału akcji serii C i D. (...) Czytaj dalej

2008
06.20

RB-W 52/2008

PE ELKOP S.A w uzupełnieniu raportu rocznego za 2007 rok oraz raportu nr 4/2008 z dnia 10.01.2008 roku przesyła skorygowany raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego za 2007 rok.

Załączniki:

2008
06.19

RB 51/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że dnia 18 czerwca 2008 r. Spółka otrzymała informację, że dnia 10 czerwca 2008 roku Członek Rady Nadzorczej złożył zapis na 734.290 praw poboru spółki ELKOP S.A.
Członek Rady Nadzorczej prosił o nieujawnianie swojego (...) Czytaj dalej

2008
06.19

RB 50/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej, iż na podstawie informacji przekazanej przez KDPW w ramach wykonywania prawa poboru w dniach od 2 czerwca do 11 czerwca 2008 roku złożono:

– 2.918 zapisów podstawowych na 1.112.459.921 akcji zwykłych na okaziciela (...) Czytaj dalej

2008
06.18

RB-W 49/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał skierowane pod obrady ZWZA PE ELKOP S.A. zwołanego na dzień 27.06.2008 r. na godz.10.00 w siedzibie Spółki.
Treść projektów uchwał w załączonym (...) Czytaj dalej

2008
06.13

RB-W 48/2008

PE ELKOP S.A w uzupełnieniu raportu rocznego za 2007 rok oraz raportu nr 4/2008 z dnia 10.01.2008 roku przesyła raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego za 2007 rok.

Załączniki:

2008
06.12

RB 47/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej informacji, że w dniu 11 czerwca 2008 roku dokonano objęcia akcji serii D o wartości nominalne 0,01 zł. w cenie emisyjnej 0,01 zł. przez następujące osoby:
Piotr Zalitacz – Przewodniczący Rady Nadzorczej – 43 (...) Czytaj dalej