2008
07.31

RB 66/2008

PE ELKOP S.A. informuje o nabyciu aktywów znacznej wartości tj. o zawarciu w dniu 30.07.2008 roku umowy notarialnej zakupu działki o powierzchni 3.330 m2 położonej w Katowicach. Zbywającymi są dwie osoby fizyczne – Pan Jerzy Wieczorek i Pani Wiesława Kaczmarek. (...) Czytaj dalej

2008
07.24

RB 65/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 23 lipca 2008 roku otrzymał dwie podpisane w dniu 18.07.2008 roku umowy pomiędzy Siemens Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie a Emitentem.

1.Temat umowy: ” Wykonanie i montaż instalacji elektrycznych (...) Czytaj dalej

2008
07.21

RB 64/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 21 lipca 2008 roku otrzymał podpisaną w dniu 09.07.2008 roku umowę pomiędzy IMS STALSERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy a Emitentem.
Temat umowy: ” Wykonanie linii kablowej SN od złącza (...) Czytaj dalej

2008
07.18

RB 63/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w dniu 18 lipca 2008 roku otrzymał podpisaną w dniu 03.07.2008 roku umowę pomiędzy SigmaKalon Cieszyn SA z siedzibą w Cieszynie a Emitentem.
Temat umowy: ” Wykonanie badań eksploatacyjnych urządzeń (...) Czytaj dalej

2008
07.15

RB 62/2008

Zarząd ELKOP SA informuje , że w dniu 14 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza , działając na podstawie art. 20 ust.2 pkt 1 statutu Spółki ( uchwała nr VI/18/2008 ) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 , obejmującego (...) Czytaj dalej

2008
07.04

RB 61/2008

Zgodnie z §33 ust.1 oraz § 97 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w związku z zakończeniem publicznej oferty akcji serii C i oferty (...) Czytaj dalej

2008
07.03

RB 60/2008

ELKOP S.A. informuje, że otrzymał zawiadomienie, iż Pan Mirosław Kuś w wyniku przydziału akcji serii C w dniu 23 czerwca 2008 roku posiada 183 946 620 praw do akcji spółki Elkop S.A., co stanowić będzie 10,41% w jej kapitale zakładowym jaki powstanie po (...) Czytaj dalej

2008
07.02

RB 59/2008

ELKOP S.A. informuje, że na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 1 ust. 4 Rozdziału VII Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Zarząd Giełdy postanawił:
1) wprowadzić z dniem 2 lipca 2008 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku (...) Czytaj dalej

2008
07.01

RB 58/2008

PE ELKOP S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr VI/15/2008 odwołano Pana Czesława Koczorka z funkcji prezesa Zarządu oraz powołano Pana Marka Sabelę na prezesa Zarządu.
Jednocześnie Rada Nadzorcza uchwałą nr (...) Czytaj dalej

2008
07.01

RB 57/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że w dniu 30 czerwca 2008 roku Spółka spłaciła 17 rat zadłużenia, zgodnie z układem zawartym przez Emitenta z wierzycielami, a zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział X Gospodarczy z dnia 12 września 2006 roku. (...) Czytaj dalej