2009
01.30

RB 10/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 30.01.2009 roku od Pana Mirosława Kusia , że w wyniku sprzedaży 167 milionów praw do akcji serii C firmy ELKOP SA w dniu 28 stycznia 2009 roku , poza rynkiem regulowanym , udział Pana (...) Czytaj dalej

2009
01.26

RB 9/2009

Zarząd PE Elkop S. A. zawiadamia, że w dniu 23 stycznia 2009 roku nabył 286 000 tys. akcji El- Eko Systems S.A i obecnie posiada 100% akcji spółki.

Zakup akcji związany jest z kontynuacją prac związanych z projektowaniem farm wiatrowych, oraz zwiększeniem (...) Czytaj dalej

2009
01.26

RB 7/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 26.01.2009 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 19.01.2009 – 23.01.2009 roku 655 385 szt ( słownie :sześćset (...) Czytaj dalej

2009
01.21

RB 8/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 26 stycznia 2009 r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjöblom pismo, zawiadamiające , że w wyniku podwyższenia kapitału Elkop SA spadł jej udział poniżej 5% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy . Przed podwyższeniem (...) Czytaj dalej

2009
01.21

RB 6/2009

PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 20.01.2009 roku otrzymała z Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Postanowienie z dnia 19.01.2009 r. o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego PE ELKOP S.A.
(...) Czytaj dalej

2009
01.20

RB 5/2009

Działając zgodnie z §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd ELKOP S.A. (Emitent) informuje, iż powziął uzasadnione przeświadczenie, że nie będzie w sposób trwały stosował zasady określonej w Części II pkt 2 ,, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW ” w (...) Czytaj dalej

2009
01.20

RB 4/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2009 r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjöblom pismo, w którym informuje, że w wyniku transakcji kupna w dniu 09.01.2009 r. 10.879.705 sztuk akcji Elkop S.A. przekroczyła próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu (...) Czytaj dalej

2009
01.15

RB 3/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną od osoby zarządzającej o zakupie w dniach 13.10.2008 – 11.12.2008 roku w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych 1 357 887 praw do akcji serii D po cenie 0,01 zł.
Przed (...) Czytaj dalej

2009
01.12

RB 2/2009

Elkop SA podaje do publicznej wiadomości , że Rada Nadzorcza uchwałą nr 28/2008/VI powołała na funkcję Prezesa Zarządu Panią Gabrielę Derecką.
Pani Gabiela Derecka dotychczas pełniła obowiązki Prezesa Zarządu. (...) Czytaj dalej

2009
01.08

RB 1/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości terminy przesyłania przez Spółkę raportów okresowych w 2009 roku:

1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (QSr ):
– IV kwartał 2008 roku – 27.02.2009 r.,
(...) Czytaj dalej