2009
02.27

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2008

Załączniki:

2009
02.17

RB 18/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 17.02.2009 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 11.02.2009 – 12.02.2009 roku 114 018 szt ( słownie :sto (...) Czytaj dalej

2009
02.17

RB 17/2009

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że dnia 16.02.2009 roku Spółka otrzymała zamówienie na wykonanie kompleksowego montażu części elektrycznej maszyny wyciągowej w KGHM Polska Miedź S.A.
Zamawiający: ABB Sp. z o.o. Wartość netto zamówienia: 650.000,00 PLN. Termin (...) Czytaj dalej

2009
02.16

RB 16/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 13 lutego 2009 roku na mocy uchwały nr VI/2/2009 powołała Pana Edwarda Długaja do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Pan Edward Długaj posiada wykształcenie wyższe: w roku 1981 ukończył Uniwersytet (...) Czytaj dalej

2009
02.11

RB 15/2009

Zarząd PE Elkop S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż dnia 10.02.2009 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie Uchwały nr 74/2009 z dnia 10.02.2009 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego (...) Czytaj dalej

2009
02.10

RB 14/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 10.02.2009 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 03.02.2009 – 10.02.2009 roku 1 178 418 szt ( słownie :milion sto (...) Czytaj dalej

2009
02.05

RB 13/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 05.02.2009 roku został złożony wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o wprowadzenie do obrotu giełdowego:

1. 1.287.832.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,01 PLN, (...) Czytaj dalej

2009
02.03

RB 12/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. otrzymał w dniu 03 lutego 2009 r. zawiadomienie , że firma BUMECH SA z siedzibą w Tychach wraz z Panami: Mirosław Szmal, Edward Długaj oraz Zygmunt Kosmała zawarli porozumienie dotyczące nabywania akcji PE Elkop SA oraz , że udział porozumienia (...) Czytaj dalej

2009
02.03

RB 11/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 03.02.2009 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej zbył w dniach 27.01.2009 – 30.01.2009 roku 75 564 szt ( słownie :siededziesiąt (...) Czytaj dalej