2009
03.24

RB 23/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 24.03.2009 roku , że w dniach 20.01.2009 – 10.02.2009 roku w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Prezes Zarządu Pani Gabriela Derecka nabyła 487 461 akcji Elkop (...) Czytaj dalej

2009
03.23

RB 22/2009

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 23.03.2009 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej nabył w dniu 17.03.2009 roku 625 173 akcji spółki PE ELKOP SA po cenie 0,01 PLN.
(...) Czytaj dalej

2009
03.23

RB 21/2009

Zarząd ELKOP S.A. informuje, iż w związku z wejściem w życie z dniem 15 marca 2009 roku Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków (...) Czytaj dalej

2009
03.20

RB-W 20/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. przekazuje w załączeniu wykaz wszystkich informacji określonych w art.56 ust.1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (...) Czytaj dalej

2009
03.04

RB 19/2009

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że dnia 02.03.2009 Emitent (Wynajmujący) podpisał umowę najmu z Bumech S.A. (Najemca).

Przedmiotem umowy jest oddanie do odpłatnego korzystania z:

a) pomieszczeń biurowych,

b) hal z suwnicami oraz ich części (w tym (...) Czytaj dalej