2009
06.26

RB 32/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że WZA w dniu 26 czerwca 2009 roku odwołało Panią Annę Gamrat z funkcji członka Rady Nadzorczej, natomiast Panom Tadeuszowi Kozubskiemu, Radosławi Olszewskiemu i Piotrowi Zalitaczowi upłynęła kadencja.

Panowie Piotr Zalitacz oraz (...) Czytaj dalej

2009
06.26

RB-W 31/2009

Zarząd PE ELKOP SA w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na ZWZA PE ELKOP SA w dniu 26 czerwca 2009 roku.
W ZWZA uczestniczyło 24 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 412 013 419 akcji co (...) Czytaj dalej

2009
06.26

RB-W 30/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 czerwca 2009 roku.
Pełna treść w załączonym pliku.

Załączniki:

2009
06.16

RB-W 29/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał skierowane pod obrady ZWZA PE ELKOP S.A. zwołanego na dzień 26.06.2009 r. na godz.10.00 w siedzibie Spółki.
Treść projektów uchwał w załączonym (...) Czytaj dalej

2009
06.03

RB-W 28/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie zgodnie z § 39 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 (...) Czytaj dalej