2009
07.17

RB 35/2009

W ślad za Uchwałą Zarządu GPW 200/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr 159/2007 Zarządu Giełdy w sprawie wyodrębnienia segmentów rynku regulowanego, zasad i procedur kwalifikacji do tych segmentów , zasad obliczania wartości rynkowej emitentów (...) Czytaj dalej

2009
07.15

RB-W 34/2009

W uzupełnieniu raportu okresowego w załączeniu przesyłamy część opisową raportu zgodną z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków (...) Czytaj dalej

2009
07.15

RB 33/2009

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa (...) Czytaj dalej