2009
10.29

RB 44/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że zawarł umowę na Modernizację zasilania w energię elektryczną stacji wentylatorów głównych dla KW S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna Ruch I. Zamawiającym jest Kompania Węglowa S.A. w Katowicach. Kwota zamówienia 485 000 zł. netto, (...) Czytaj dalej

2009
10.28

RB 43/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że jako uczestnik konsorcjum otrzymał zamówienie na Modernizację zasilania rejonu E-E2 w pokładzie 713/1-2 w KW S.A. Oddział KWK Rydułtowy-Anna Ruch I. Zamawiającym jest Kompania Węglowa S.A. w Katowicach. Kwota zamówienia 517 550 zł. (...) Czytaj dalej

2009
10.08

RB 42/2009

Przychylając się do żądania porozumienia akcjonariuszy posiadającego łącznie powyżej 5% kapitału i głosów Zarząd PE ELKOP S.A. przesuwa termin NWZA z dnia 28.10.2009 roku na dzień 28.12.2009 roku.
Tym samym Zarząd przychyla się do uzasadnienia żądania w (...) Czytaj dalej

2009
10.06

RB 41/2009

W dniu wczorajszym do ELKOP S.A. wpłynęła wiadomość, iż członek Zarządu Emitenta – Pan Edward Długaj złożył rezygnację z pełnionej funkcji z dniem 06.10.2009 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) Czytaj dalej

2009
10.06

RB 40/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że zawarł umowę na Modernizację układu zasilania Szpitala Reumatologiczno-Rehabilitacyjnego w Ustroniu. Zamawiającym jest Śląski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny im. gen. J. Ziętka w Ustroniu. Kwota zamówienia 172.413,22 zł. (...) Czytaj dalej

2009
10.05

RB 39/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że zawarł umowę na opracowanie projektu technicznego i wykonanie modernizacji rozdzielń 6kV w Kompanii Węglowej S.A. – Oddział KWK „Halemba-Wirek”. Zamawiającym jest Kompania Węglowa S.A. z siedzibą w Katowicach. Kwota (...) Czytaj dalej

2009
10.02

RB-W 38/2009

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 28 października 2009 roku
Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: ELKOP S.A., Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu (...) Czytaj dalej