2009
12.29

RB-W 48/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2009 roku.
Pełna treść w załączonym pliku.

Załączniki:

2009
12.29

RB-W 47/2009

Zarząd PE ELKOP SA w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% akcji i głosów na NWZA PE ELKOP SA w dniu 28 grudnia 2009 roku.
W NWZA uczestniczyło 23 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 489 920 453 akcji co (...) Czytaj dalej

2009
12.29

RB 46/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że NWZA w dniu 28 grudnia 2009 roku odwołało całą Radę Nadzorczą w składzie :
– Adam Konopka
– Piotr Opławski
– Mirosław Szmal
– Piotr Zalitacz
– Radosław Olszewski

W (...) Czytaj dalej

2009
12.01

RB-W 45/2009

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na 28 grudnia 2009 roku
Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: ELKOP S.A., Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek (...) Czytaj dalej