2010
01.26

RB-W 7/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w załączeniu ponownie przekazuje treść uchwał NWZA z dnia 28 grudnia 2009 roku oraz Regulamin WZA zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku

Czytaj więcej >>

2010
01.21

RB 6/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 20.01.2010 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej- Pan Mariusz Patrowicz nabył w dniach 28,12.2009 – 31.12.2009 roku 233 785 akcji (...) Czytaj dalej

2010
01.21

RB-W 5/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje dane nowych członków Rady Nadzorczej tj. Pana Mariusza Patrowicza, Pana Damiana Patrowicza i Pani Małgorzaty Patrowicz.
Jednocześnie informuje, że ww. osoby oświadczyły, że nie prowadzą (...) Czytaj dalej

2010
01.21

RB 1/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 20.01.2010 roku , że w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłych Członek Rady Nadzorczej- Pan Mariusz Patrowicz nabył w dniach 28,12.2009 – 31.12.2009 roku 233 785 akcji (...) Czytaj dalej

2010
01.15

RB 3/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 15.01.2010r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która z dniem 15.01.2010 r. powołała Pana Piotra Żołyńskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki .

Pan Piotr Żołyński (...) Czytaj dalej

2010
01.06

RB 2/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2010 roku w związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów (...) Czytaj dalej

2010
01.04

RB 1/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 04.01.2010 roku , że w wyniku transakcji pozarynkowej zawartej w dniu 28.12.2009 roku członek Rady Nadzorczej zbył 30 000 000 szt (słownie: trzydzieści milionów ) akcji ELKOP SA po cenie 1,72 (...) Czytaj dalej