2010
02.11

RB 8/2010

Zarząd ELKOP SA informuje, o zawiązaniu podmiotów zależnych:

1. ELKOP ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.
Kapitał zakładowy nowego podmiotu wynosi 200.000zł (dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł. (...) Czytaj dalej