2010
05.28

RB 25/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu wczorajszym , iż członek Rady Nadzorczej Pan Mariusz Patrowicz w dniach 21 – 27 maja 2010 roku w ramach sesji zwykłej oraz poza rynkiem regulowanym dokonał zakupu 1 235 548 szt akcji (...) Czytaj dalej

2010
05.21

RB-W 24/2010

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 działając na podstawie . art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELKOP S.A (ZWZA). (...) Czytaj dalej

2010
05.14

Qsr /2010