2010
06.25

RB 33/2010

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia 44 (dalej: ELKOP S.A., Emitent, Spółka) działając na podstawie . art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 402 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne (...) Czytaj dalej

2010
06.21

RB 32/2010

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego Nr 29/2010 z dnia 19-06-2010 r ,Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elekromontażowe ELKOP S.A w Chorzowie przedstawia liczbę głosów jakimi podjęte zostały Uchwały przez WZA w dniu 18-06-2010 r o godz.17.00

UCHWAŁA NR 1

W (...) Czytaj dalej

2010
06.21

RB 31/2010

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie zawiadamia ,iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od pana Mariusza Patrowicza ,który będąc Członkiem Rady Nadzorczej , w dniach od 06-06-2010r do 21-06-2010 r w (...) Czytaj dalej

2010
06.19

RB 30/2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elkop S.A. („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w (...) Czytaj dalej

2010
06.19

RB 29/2010

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elekromontażowe ELKOP S.A w Chorzowie przedstawia treść Uchwał podjętych przez WZA w dniu 18-06-2010 r o godz.17.00

UCHWAŁA NR 1

W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji (...) Czytaj dalej

2010
06.10

RB 28/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 09.06.2010r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która z dniem 09.06.2010 r. uchwałą nr 1/6/2010 przyjęła rezygnację Pana Piotra Żołyńskiego z pełnienia funkcji członka Zarządu – (...) Czytaj dalej

2010
06.09

RB 27/2010

Zarząd PE ELKOP SA informuje , iż realizując strategię zwiazaną z restukturyzacją przedsiębiorstwa Emitenta w dniu 08 czerwca 2010 roku zawarto umowę pomiędzy Emitentem a przedsiębiorstwem ELTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie dotyczącą sprzedaży 100 % (...) Czytaj dalej

2010
06.01

RB 26/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu dzisiejszym , że Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS zarejestrował w dniu 31.05.2010 roku pod nr KRS 0000357104 Spółkę zależną PE ELKOP SA – (...) Czytaj dalej