2010
07.25

RB 40/2010

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elekromontażowe ELKOP S.A w Chorzowie przedstawia treść Uchwał podjętych przez NWZA w dniu 23-07-2010 r o godz.14.00 uzupełnionych o Uchwałę Nr 6 .

UCHWAŁA NR 1

W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji (...) Czytaj dalej

2010
07.24

RB 39/2010

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elekromontażowe ELKOP S.A w Chorzowie przedstawia treść Uchwał podjętych przez NWZA w dniu 23-07-2010 r o godz.14.00

UCHWAŁA NR 1

W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Nadzwyczajne (...) Czytaj dalej

2010
07.24

RB 38/2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A informuje ,iż Rada Nadzorcza Spółki P.E.ELKOP S.A dokonała w dniu 23-07-2010 r wyboru Biegłego Rewidenta przeprowadzającego przegląd sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 roku , działając na podstawie § (...) Czytaj dalej

2010
07.24

RB 37/2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elkop S.A. („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się (...) Czytaj dalej

2010
07.19

RB 36/2010

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie zawiadamia ,iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od pana Mariusza Patrowicza ,który będąc Członkiem Rady Nadzorczej , w dniach od 06-07-2010r do 16-07-2010 r w (...) Czytaj dalej

2010
07.15

RB 35/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14.07.2010 Emitent podpisał umowę z Firmą Produkcyjno Handlowo Usługową „EPIX” Krzysztof Kubis z siedzibą Wyry (Wykonawca), na „Wykonanie Termomodernizacji Budynku Administracyjno-Biurowego Spółki PE (...) Czytaj dalej

2010
07.02

RB 34/2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Elkop S.A. w Chorzowie zawiadamia że w dniu 1.07.2010r. do Spółki wpłynął w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych , pisemny wniosek akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego (...) Czytaj dalej