2010
08.31

Psr /2010

Skonsolidowany raport półroczny za 2010r.

(...) Czytaj dalej

2010
08.24

RB 44/2010

Zarząd Spółki P.E Elkop S.A z siedzibą w Chorzowie , informuje iż w dniu 23-08-2010 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w sprawie rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (...) Czytaj dalej

2010
08.24

RB 43/2010

Zarząd Spółki PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie , informuje iż w dniu 23-08-2010 roku otrzymał zawiadomienie od Spółki zależnej Elkop Administracja Sp.zoo w sprawie podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Elkop Administracja Sp.zoo Uchwały Nr 1 w sprawie (...) Czytaj dalej

2010
08.09

RB 42/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 09.08.2010r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki zależnej pod firmą „EL-EKO SYSTEMS ” S.A która z dniem 09.08.2010 r. uchwałą nr 1 przyjęła rezygnację Pana Macieja Esnekiera z (...) Czytaj dalej

2010
08.06

RB 41/2010

Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie , zawiadamia iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o zbyciu w ramach sesji zwykłej w dniu 30 lipca 2010 roku 75000 akcji Spółki (...) Czytaj dalej