2010
09.20

RB 49/2010

Zarząd Spółki PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie ,informuje iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie Spółki Fogut Holdings Limited Ermou 32-34,6021 Larnaca Cyprus o nabyciu akcji Emitenta.Fogut Holdings Limited w ramach umowy cywilnoprawnej poza (...) Czytaj dalej

2010
09.17

RB 48/2010

Zarząd Spółki PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie , informuje iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od p.Mariusza Patrowicza ,iż w wyniku transakcji zawartych w ramach umowy cywilno prawnej poza rynkiem regulowanym zbył w dniu 13-09-2010 r 3.530.000 (...) Czytaj dalej

2010
09.16

RB 47/2010

Zarząd P.E ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie , informuje iż w dniu dzisiejszymdo Spółki wpłynęło
zawiadomienie ,od Zarządu Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku , o dokonaniu w ramach umowy cywilnoprawnej poza rynkiem regulowanym w dniu 15-09-2010 r zakupu (...) Czytaj dalej

2010
09.13

RB 46/2010

Zarząd Elkop SA informuje , że w dn. 13.09.2010 wpłynęła do Spółki podpisana umowa z dnia 09.08.2010 zawarta pomiędzy Elkop SA i Kompanią Węglową SA , ul. Powstańców 30, Katowice .
Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji oraz wykonanie modernizacji (...) Czytaj dalej

2010
09.02

RB-W 45/2010

Zarząd Spółki P.E ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy treść porozumienia zawartego w dniu 01-09-2010 roku w sprawie rozwiązania łączącej strony długoterminowej umowy najmu nieruchomości zawartego ze Spółką BUMECH S.A z (...) Czytaj dalej