2010
12.31

RB 58/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.12.2010r. na mocy porozumienia stron tj. Emitenta i spółki zależnej ELKOP Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie rozwiązana została umowa z dnia 15.04.2010r. o administrowanie (...) Czytaj dalej

2010
12.31

RB 57/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.12.2010 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ELKOP Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie spółki zależnej od Emitenta w której Emitent posiada 100% udziałów , podjęło uchwałę nr 1 w (...) Czytaj dalej

2010
12.31

RB 56/2010

Zarząd Spółki PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie , zawiadamia iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku o zwiększeniu zaangażowania w Spółce PE ELKOP S.A w Chorzowie.
Spółka Atlantis S.A zawiadamia ,iż jej (...) Czytaj dalej

2010
12.24

Qsr /2010

Skonsolidowany raport kwartalny QSr /2010r.

2010
12.22

RB 55/2010

Zarząd PE ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie zawiadamia ,iż w dniu 24 grudnia 2010 roku do wiadomości Akcjonariuszy przekazana zostanie korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2010 roku , zawierająca prawidłową prezentację danych finansowych Spółki oraz uzupełnione (...) Czytaj dalej

2010
12.07

RB 54/2010

Zarząd Spółki P.E.Elkop S.A z siedzibą w Chorzowie zawiadamia iż w dniu dzisiejszym otrzymał Uchwałę Nr 1301/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 7 grudnia 2010 r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na (...) Czytaj dalej