2011
01.31

RB 6/2011

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2011r.

Raporty kwartalne publikowane przez spółkę w roku 2011 będą w następujących datach:

Skonsolidowany raport za I kwartał 2011 – 9 maj (...) Czytaj dalej

2011
01.25

RB-W 5/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2010r.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2010r (...) Czytaj dalej

2011
01.21

RB 4/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 21.01.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o dokonaniu w dniu 05.01.2011r. dwóch transakcji na akcjach spółki w ramach sesji zwykłej.

Członek Rady Nadzorczej (...) Czytaj dalej

2011
01.19

RB 3/2011

Działając na podstawie § 5 ust 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […], Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 r. (...) Czytaj dalej

2011
01.10

RB 2/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 10.01.2011r. w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych do Spółki wpłynęło (...) Czytaj dalej

2011
01.04

RB 1/2011

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 03.01.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza członka Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Pan Mariusz Patrowicz (...) Czytaj dalej