2011
03.25

RB 11/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 25.03.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FOGUT HOLDINGS LIMITED w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach (...) Czytaj dalej

2011
03.25

RB 10/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 25.03.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FON S.A. w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2011
03.23

RB 9/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. informuje, dniu 22.03.2011r. otrzymał informację ze spółki powiązanej ELKOP ENERGY S.A. w Płocku o tym, że w dniu 21.03.2011r. do spółki ELKOP ENERGY S.A. wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie z (...) Czytaj dalej

2011
03.21

RS /2010

Skonsolidowany raport roczny RS za 2010 r.