2011
04.29

RB 12/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 29.04.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FON S.A. z siedzibą w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania (...) Czytaj dalej