2011
05.27

RB 24/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 13.05.2011r. zakończona została częściowo subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii F.
Zarząd P.E. ELKOP wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały wyemitowane na (...) Czytaj dalej

2011
05.27

RB 23/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.05.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza Roberta Bibrowskiego w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do (...) Czytaj dalej

2011
05.27

RB 21/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.05.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza ATLANTIS S.A. w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do (...) Czytaj dalej

2011
05.25

RB 20/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że wobec złożenia w dniu 13.05.2011r. przez spółki ATLANTIS S.A. w Płocku oraz FON S.A. w Płocku zapisów na akcje nowej emisji serii F o czym Emitent informował raportami bieżącymi nr. 17/2011 oraz 18/2011 z dnia (...) Czytaj dalej

2011
05.17

RB 19/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.05.2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o dokonaniu w dniach 12.05.2011r. -13.05.2011r. transakcji zbycia akcji spółki w ramach sesji zwykłej.

Członek Rady (...) Czytaj dalej

2011
05.13

RB 17/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: „Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z (...) Czytaj dalej

2011
05.12

RB 15/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: „Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z (...) Czytaj dalej

2011
05.10

RB 14/2011

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że w dniu 10.05.2011r. otrzymał od swojej spółki powiązanej ELKOP ENERGY S.A. w Płocku informację o zawarciu przez jej spółkę zależną, w której ELKOP ENERGY S.A. posiada 100% udziałów – Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2011
05.09

Qs /2011

Skonsolidowany raport kwartalny (I kw.) 2011 r.

(...) Czytaj dalej

2011
05.06

RB 13/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 06.05.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FOGUT HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i (...) Czytaj dalej