2011
06.16

RB 28/2011

Zarząd ELKOP S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2011 z dnia 10.05.2011r. informuje, że w dniu 15.06.2011r. otrzymał od swojej spółki powiązanej ELKOP ENERGY S.A. w Płocku informację o zawarciu przez jej spółkę zależną Hibertus Sp. z o.o. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2011
06.07

RB 27/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 06.06.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FOGUT HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej i (...) Czytaj dalej

2011
06.07

RB 26/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 06.06.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza FARTPOL HOLDINGS LIMITED z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) Ustawy o ofercie publicznej (...) Czytaj dalej

2011
06.01

RB-W 25/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 30.06.2011r. na godzinę 13:00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Maronia 44.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz projektami uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Czytaj więcej >>