2011
07.29

RB 35/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.07.2011r.. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki FOGUT Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej i (...) Czytaj dalej

2011
07.29

RB 34/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.07.2011r.. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki FARTPOL Holdings Limited z siedzibą w Larnace na Cyprze w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie publicznej (...) Czytaj dalej

2011
07.08

RB 33/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 07-07- 2011r. wybrała Kancelarię Porad Finansowo Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. w Katowicach, jako podmiotu, który przeprowadzi badanie sprawozdania (...) Czytaj dalej

2011
07.08

RB 32/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 31.01.2011r. w sprawie określenia harmonogramu publikacji raportów okresowych Emitenta w roku 2011 niniejszym informuje o zmianie terminu publikacji raportu za (...) Czytaj dalej

2011
07.01

RB 31/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2011 r.

Akcjonariusz: ATLANTIS S.A. w (...) Czytaj dalej

2011
07.01

RB-W 30/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 30.06.2011r. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta przyjęło rezygnację Pana Mariusza Patrowicza z pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcji Wiceprzewodniczącego. Swoją rezygnację Pan Mariusz Patrowicz uzasadnił dużą ilością obowiązków zawodowych, które uniemożliwiają mu pełnienie funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta. Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej została zgłoszona w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Emitent informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zmiany statutu spółki w zakresie liczby członków Rady Nadzorczej ustanawiając, że Rada Nadzorcza będzie się składała 7 Członków, o tej zmianie statutu Emitent informował raportem bieżącym nr 29/2011 , zawierającym wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30.06.2011r.

Wobec zmian statutu oraz rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicza , który pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Wojciecha Hetkowskiego z skutkiem od dnia podjęcia uchwały.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało również do składu Rady Nadzorczej Panią Jolantę Koralewską oraz Panią Mariannę Patrowicz , ze skutkiem na dzień zarejestrowania zmian statutu wynikających z uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2011r.

Czytaj więcej >>

2011
07.01

RB-W 29/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 30.06.2011r. o godzinie 13:00.

Czytaj więcej >>