2011
09.30

RB 43/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.09.2011r. do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 23.09.2011r. pod sygnaturą KA.VIII (...) Czytaj dalej

2011
09.30

RB 42/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.09.2011r. do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 23.09.2011r. pod sygnaturą KA.VIII (...) Czytaj dalej

2011
09.30

RB 41/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.09.2011r. do spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 23.09.2011r. pod sygnaturą KA.VIII (...) Czytaj dalej

2011
09.02

RB 40/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 2.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku , jako osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania (...) Czytaj dalej

2011
09.02

RB 39/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawniony do powoływania, zawieszania (...) Czytaj dalej

2011
09.02

RB 38/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.09.2011r.. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. Pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów (...) Czytaj dalej

2011
09.02

RB 37/2011

Zarząd P.E. ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 02.09.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie członka Rady Nadzorczej o dokonanej przez osobę blisko związaną transakcji na akcjach spółki.

Zgodnie z treścią zawiadomienia z dnia (...) Czytaj dalej