2011
11.29

RB 51/2011

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie , informuje iż w tytule raportu bieżącego Nr 48/2011 z dnia 29-11-2011 r błędnie wskazał czynność podmiotu dokonującego zawiadomienia .Zawiadamiający poinformował o pośrednim zbyciu akcji Emitenta a nie jak wskazała Spółka (...) Czytaj dalej

2011
11.29

RB 50/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 28.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki FON S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego (...) Czytaj dalej

2011
11.29

RB 49/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania (...) Czytaj dalej

2011
11.29

RB 48/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. art. 69a ust.1 pkt 3) (...) Czytaj dalej

2011
11.29

RB 47/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, oraz (...) Czytaj dalej

2011
11.29

RB 46/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 29.11.2011r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki REFUS Sp. z o.o. w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do (...) Czytaj dalej

2011
11.25

RB 45/2011

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 25.11.2011r. do Spółki wpłynęły rezygnacje dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Opławskiego oraz Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Zalitacza. (...) Czytaj dalej

2011
11.04

Qs /2011

Skonsolidowany raport kwartalny (III kw.) za 2011 r.

(...) Czytaj dalej