2012
01.31

RB-W 5/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.01.2012r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółkami: 1) ELKOP Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie, 2) „El Eko Systems” S.A. w Chorzowie, oraz 3) Investment Friends (...) Czytaj dalej

2012
01.31

RB 4/2012

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym wobec zaistniałej omyłki dokonuje korekty raportu bieżącego nr 3/2012 z dnia 23.01.2012r. w zakresie daty publikacji raportu rocznego za rok 2011r.

Raport nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. zawierał (...) Czytaj dalej

2012
01.23

RB 3/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2012r.

Raporty kwartalne publikowane przez spółkę w roku 2012 będą w następujących datach:

Skonsolidowany raport za I kwartał 2012 – 9 maj 2012 (...) Czytaj dalej

2012
01.23

RB 2/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących oraz okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2011r.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2011r stanowi (...) Czytaj dalej

2012
01.23

RB 1/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 23.01.2012r. wraz z zarządami poniżej wskazanych spółek ustalił , iż nastąpi połączenie Emitenta ze spółkami: 1) ELKOP Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie, 2) „El-Eko” Systems S.A. w (...) Czytaj dalej