2012
02.27

RB 9/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym przedstawia stanowisko odnośnie planowanego połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi: i) Elkop Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie, ii) El-EKO Systems S.A. w Chorzowie oraz iii) Investment Friends Development S.A. w (...) Czytaj dalej

2012
02.23

RB 8/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym informuje, że w dniu 17.02.2012r. Emitent złożył oświadczenie , sprostowane w dniu 23-02-2012 roku Aktem Notarialnym Rep. A 408/2012 , w przedmiocie objęcia 10.000 udziałów w spółce REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w (...) Czytaj dalej

2012
02.21

RB 7/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Emitenta.
W łączeniu wezmą udział:

1. Emitent – ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców (...) Czytaj dalej

2012
02.03

RB-W 6/2012

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie zawiadamia o zwołaniu na dzień 1 marca 2012r. na godzinę 13.30 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Maronia 44.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego (...) Czytaj dalej