2012
03.27

RB 16/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 01.03.2012r. zakończona została częściowo subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Zarząd ELKOP wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały wyemitowane na podstawie (...) Czytaj dalej

2012
03.27

RB 15/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 08/2012 z dnia 23.02.2012r., informuje, że w dniu 22.03.2012r. otrzymał od spółki REFUS Sp. z o.o. zawiadomienie o dokonanej rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego REFUS Sp. z (...) Czytaj dalej

2012
03.22

RB 14/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że niniejszym dokonuje uzupełnienia treści raportu nr 14/2012 z dnia 02.03.2012r. w zakresie szczegółowych danych dotyczących nowo powołanego mocą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia (...) Czytaj dalej

2012
03.20

RS /2011

Raport skonsolidowany roczny za 2011 r.

Treść raportu znajduje się w załącznikach:

2012
03.12

RB 19/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do (...) Czytaj dalej

2012
03.12

RB 18/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i (...) Czytaj dalej

2012
03.12

RB 17/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i (...) Czytaj dalej

2012
03.09

RB 16/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 09.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w trybie 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do (...) Czytaj dalej

2012
03.07

RB 15/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 07.03.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Refus Sp.zoo z siedzibą w Płocku w trybie w trybie 69 ust. 1 pkt. 2) w zw. z art. 69 art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach (...) Czytaj dalej

2012
03.02

RB 14/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że wobec rezygnacji złożonych przez Panią Jolantę Koralewską, Pana Piotra Opławskiego oraz Pana Piotra Zalitacza z pełnionych przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej Emitenta o czym Emitent informował (...) Czytaj dalej