2012
04.27

RB-W 22/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 26.04.2012r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Emitenta ze spółką: Investment Friends Nieruchomości Sp z o.o. w Płocku,

W łączeniu wezmą udział:

1. Emitent – ELKOP S.A. z (...) Czytaj dalej

2012
04.12

RB 21/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu 17/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku informuje, ze w dniu 30.03.2012r. dokonał wniesienia aportem do innej spółki kapitałowej wszystkich posiadanych 10.145 udziałów w spółce REFUS Sp. z o.o. w Płocku, (...) Czytaj dalej

2012
04.12

RB 20/2012

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.04.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku w trybie w trybie w art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania (...) Czytaj dalej

2012
04.12

RB 19/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.04.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i (...) Czytaj dalej

2012
04.12

RB 18/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 12.04.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza, będącego podmiotem dominującym wobec spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, jako osobiście uprawnionego do powoływania, zawieszania i (...) Czytaj dalej

2012
04.02

RB 17/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.03.2012r. Emitent nabył część udziałów w spółce REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000383541, oraz następnie dokonał wniesienia (...) Czytaj dalej