2012
05.29

RB-W 27/2012

Zarząd ELKOP S.A. zawiadamia o zwołaniu na dzień 27.06.2012r. na godzinę 14.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Maronia 44.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz (...) Czytaj dalej

2012
05.15

Qs /2012

Skonsolidowany raport kwartalny (I kw.) 2012 r.

ZAWARTOŚĆ RAPORTU w pliku PDF:

2012
05.14

RB 26/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Emitenta.

W łączeniu wezmą udział:
1. Emitent – ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców (...) Czytaj dalej

2012
05.10

RB 25/2012

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 10.05.2012r na podstawie aktualnego odpisu KRS, Emitent powziął informacje o rejestracji połączenia Emitenta.

Emitent informuje, że połączenie Emitenta ze spółkami przejmowanymi tj. Elkop (...) Czytaj dalej

2012
05.10

RB 24/2012

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2012 z dnia 01.03.2012r. informuje, że w dniu 10.05.2012r na podstawie aktualnego odpisu KRS, Emitent powziął informacje o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (...) Czytaj dalej

2012
05.04

RB 23/2012

Zarząd ELKOP S.A. w nawiązaniu do treści raportu nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012r.

Zgodnie z treścią raportu nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. publikacja (...) Czytaj dalej