2012
06.28

RB-W 34/2012

Zarząd ELKOP S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 27.06.2012r. o godzinie 14:00

Załącznik:

2012
06.28

RB 33/2012

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27 czerwca 2012 r.

Akcjonariusz: ATLANTIS S.A. w Płocku
Liczba (...) Czytaj dalej

2012
06.22

RB 32/2012

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że wobec złożenia w dniu 21.06.2012r. przez nabywców warrantów subskrypcyjnych akcji serii F zapisów na akcje nowej emisji o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 31/2012, w dniu 22.06.2012r. doszło do wydania 6.168.136 (...) Czytaj dalej

2012
06.22

RB 31/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 21.06.2012r. realizując postanowienia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.07.2010r. w sprawie: „Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (...) Czytaj dalej

2012
06.20

RB 30/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, niniejszym przedstawia stanowisko odnośnie planowanego połączenia Emitenta ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. w Płocku. O zamiarze połączenia oraz Emitent informował raportami bieżącymi z dnia (...) Czytaj dalej

2012
06.18

RB 29/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta wobec wygaśnięcia umowy z dotychczasowym podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych Emitenta na posiedzeniu w dniu 18.06.2012r. z przedstawionych przez Zarząd ofert (...) Czytaj dalej

2012
06.18

RB 28/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 18.06.2012r. Emitent zawarł z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oddział Dom Maklerski PKO BP S.A. w Warszawie umowę o pełnienie funkcji animatora. Na mocy umowy DM PKO BP S.A. (...) Czytaj dalej