2012
07.06

Raport bieżący 40/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 21.06.2012 r. zakończona została subskrypcja akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii F zostały wyemitowane na (...) Czytaj dalej

2012
07.04

Raport bieżący 39/2012

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 04.07.2012 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Mariusza Patrowicza z dnia 03.07.2012 r. w sprawie pośredniego zmniejszenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (...) Czytaj dalej

2012
07.04

Raport bieżący 38/2012

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 04.07.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie Pana Damiana Patrowicza z dnia 03.07.2012r. w sprawie pośredniego zmniejszenia udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów (...) Czytaj dalej

2012
07.04

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 03.07.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki DAMF Invest S.A. w Płocku z dnia 03.07.2012r. w sprawie pośredniego zmniejszenia udziału tej spółki w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta w (...) Czytaj dalej

2012
07.03

RB 36/2012

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 03.07.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki Atlantis S.A. z dnia 28.06.2012r. w sprawie zmniejszenia udziału tej spółki w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta w związku z (...) Czytaj dalej

2012
07.03

RB 35/2012

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 03.07.2012r. do spółki wpłynęło zawiadomienie spółki REFUS Sp. z o.o. z dnia 28.06.2012r. w sprawie zmniejszenia udziału tej spółki w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Emitenta w związku (...) Czytaj dalej