2012
09.25

RB 42/2012

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie na podstawie odpisu pełnego z rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 24.09.2012r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd rejestracji zmian statutu Emitenta wynikających z uchwały nr 24 (...) Czytaj dalej

2012
09.02

RB 41/2012

Zarząd Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie , w odpowiedzi na liczne zapytania Akcjonariuszy zgłaszane po publikacji śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2012 roku, przekazuje do wiadomości Akcjonariuszy stan aktywów Elkop S.A , (...) Czytaj dalej