2012
10.29

RB 47/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w nawiązaniu do treści raportu nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2012r. Zgodnie z treścią raportu nr 03/2012 z dnia 23.01.2012r. (...) Czytaj dalej

2012
10.11

RB 46/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2012r. Znaczący akcjonariusz Emitenta złożył wobec Emitenta oświadczenie typu Lock-Up w zakresie nie zbywania akcji Emitenta. Akcjonariusz spółka REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (...) Czytaj dalej

2012
10.11

RB 45/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 11.10.2012r. Znaczący akcjonariusz Emitenta złożył wobec Emitenta oświadczenie typu Lock-Up w zakresie nie zbywania akcji Emitenta. Akcjonariusz spółka Atlantis S.A z siedzibą w Płocku (...) Czytaj dalej

2012
10.09

RB 44/2012

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że w dniu 08.10.2012r. zawarł umowę pożyczki akcji z osobą fizyczną. Przedmiotem Umowy pożyczki jest 1600 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. będących własnością Emitenta. Strony uzgodniły wynagrodzenie z tytułu udzielonej przez Emitenta (...) Czytaj dalej

2012
10.04

RB 43/2012

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że w dniu 03.10.2012r. zawarł z osoba fizyczną umowę pożyczki. Emitent informuje, ze nie zachodzą żadne powiązania pomiędzy Emitentem a pożyczkobiorcą Przedmiotem Umowy pożyczki jest 1620 akcji spółki ELKOP ENERGY S.A. będących (...) Czytaj dalej