2012
12.31

RB 48/2012

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 31.12.2012 r. Pani Anna Kajkowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Elkop S.A. składają Pani Annie Kajkowskiej (...) Czytaj dalej