2013
01.31

RB 5/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 31.01.2013 r. do spółki wpłynęło pismo od Akcjonariusza, spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania Akcjonariusza do czasowego wyłączenia (...) Czytaj dalej

2013
01.31

RB 4/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 31.01.2013 r. do spółki wpłynęło pismo od Akcjonariusza, spółki REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania Akcjonariusza do czasowego wyłączenia (...) Czytaj dalej

2013
01.19

RB 3/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013r.

Raporty kwartalne publikowane przez spółkę w roku 2013 będą w następujących datach:

Skonsolidowany raport za I kwartał 2013 – 14 maja (...) Czytaj dalej

2013
01.16

RB 2/2013

Zarząd ELKOP S. A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 16.01.2013r. wybrała podmiot POLINVEST – AUDIT Sp. z o.o. w Krakowie, jako podmiot, który przeprowadzi badanie skonsolidowanego oraz jednostkowego sprawozdania (...) Czytaj dalej

2013
01.15

RB-W 1/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wykaz raportów bieżących i okresowych opublikowanych przez Emitenta w roku 2012.

Wykaz informacji bieżących i okresowych przekazanych przez Emitenta w roku 2012 stanowi (...) Czytaj dalej