2013
03.27

RB 11/2013

Zarząd spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.03.2013 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko (...) Czytaj dalej

2013
03.27

RB-W 10/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.03.2013 r. do spółki wpłynęły 2 zawiadomienia: o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta, złożone przez pana Damiana Patrowicza i pana Mariusza Patrowicza.

Pełna treść (...) Czytaj dalej

2013
03.27

RB-W 9/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.03.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta, złożone przez DAMF INVEST S.A. w Płocku.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do (...) Czytaj dalej

2013
03.27

RB-W 8/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.03.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta, złożone przez ATLANTIS S.A. w Płocku,

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

2013
03.27

RB-W 7/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.03.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o zmniejszeniu zaangażowania udziału w Spółce Emitenta, złożone przez REFUS Sp. z o.o. w Płocku.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do (...) Czytaj dalej

2013
03.20

Rs /2012

Treść raportu znajduje się w poniższych załącznikach:

2013
03.20

R /2012

Treść raportu znajduje się w poniższych załącznikach:

Czytaj więcej >>

2013
03.13

RB 6/2013

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie wobec opracowania strategii rozwoju Spółki na lata 2013 – 2015 niniejszym raportem przedstawia jej założenia.

Strategia rozwoju Emitenta w najbliższym okresie opierać się będzie na dotychczasowych jej filarach, jednakże Zarząd (...) Czytaj dalej