2013
04.26

RB 12/2013

Zarząd Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 26.04.2013r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji 6.186.136 (...) Czytaj dalej