2013
06.25

RB 18/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19.06.2013 r. Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencje, niniejszym informuje, że w dniu (...) Czytaj dalej

2013
06.20

RB 17/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 19.06.2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Spółki na mocy uchwał nr 21 – 30 ZWZ z dnia 19.06.2013 r. postanowiło o powołaniu Rady Nadzorczej (...) Czytaj dalej

2013
06.19

RB 16/2013

Zarząd ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 19 czerwca 2013 r.

Akcjonariusz: DAMF Invest S.A.
Liczba (...) Czytaj dalej

2013
06.19

RB-W 15/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 19.06.2013 r.

 

Załączniki: